Close

In de media

Over het boek Babybullshit en hoe het echt zit

Digitale artikelen

Artikel in de UKrant van de Rijksuniversiteit Groningen
Artikel over Babybullshit in het Algemeen Dagblad
Artikel over het boek Babybullshit in Dagblad van het Noorden
Artikel over Babybullshit in De Limburger

Krantenknipsels

Over de wetenschap

Artikel in de UKrant over Open Science